МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 98

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0001

Началната дата: 19.12.2019 14:18

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Публично състезание с предмет: "Доставка на дезинфекционни препарати за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджал

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 13:59
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:00
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:15
 • Образци - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №1 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:21
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 14:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:59
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 18 Май 2020 - 10:29
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Април 2020 - 14:37
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:05
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Протокол - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Юли 2020 - 15:25
 • Договор МТИ - Публикувано на: 03 Юли 2020 - 15:25
 • Договор ХМИ - Публикувано на: 03 Юли 2020 - 15:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор ХМИ - Публикувано на: 20 Януари 2023 - 14:28
 • Обявление за изпълнен договор МТИ - Публикувано на: 08 Февруари 2023 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 97

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0014

  Началната дата: 20.11.2019 13:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за ендопротезиране за нуждите на отделението по ортопедия и травматология  в МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:16
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Покана - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Образци - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Приложение №1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Приложение №2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:55
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:15
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:08
 • Доклад - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:09
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 13 Януари 2020 - 11:24
 • Вътрешен номер в системата: 96

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0013

  Началната дата: 13.11.2019 14:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:51
 • Покана - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:53
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:53
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:38
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:39
 • Образци - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:39
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:40
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 14:45
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 11:01
 • Вътрешен номер в системата: 95

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0012

  Началната дата: 17.10.2019 15:23

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Образци - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:50
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 15 Април 2020 - 14:32
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Април 2020 - 14:37
 • Протокл 2 + приложения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:41
 • Протокл 3 + приложения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:42
 • Доклад - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:42
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Април 2020 - 14:43
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване 311 - Публикувано на: 12 Май 2020 - 14:08
 • Решение за частично прекратяване 353 - Публикувано на: 29 Май 2020 - 14:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 13:52
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:04
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:04
 • Договор Марвена Диагностика - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:05
 • Договор Фрезениус - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:05
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:05
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:05
 • Договор Медекс - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:05
 • Договор Капамед - Публикувано на: 25 Юни 2020 - 14:56
 • Допълнително споразумение към договор - Публикувано на: 13 Октомври 2021 - 14:00
 • Допълнително споразумение Интергаленика - Публикувано на: 22 Февруари 2022 - 14:37
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 18 Май 2020 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 13:56
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 18 Юни 2020 - 10:11
 • Обявление за изпълнен договор Капамед - Публикувано на: 05 Декември 2022 - 14:16
 • Обявление за изпълнен договор Фрезениус Медикъл Кеър - Публикувано на: 20 Януари 2023 - 14:29
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 20 Януари 2023 - 14:29
 • Обявление за изпълнен договор Марвена - Публикувано на: 08 Февруари 2023 - 14:46
 • Обявление за изпълнен договор Интергаленика 31 - Публикувано на: 08 Февруари 2023 - 14:51
 • Обявление за изпълнен договор Интергаленика 32 - Публикувано на: 08 Февруари 2023 - 14:51
 • Вътрешен номер в системата: 94

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0011

  Началната дата: 16.10.2019 14:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 10:45
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 10:46
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Образци - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Приложение №1 - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Приложение №2 - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:25
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:21
 • Протокол 2 - Публикувано на: 06 Март 2020 - 14:13
 • Протокол 3 - Публикувано на: 06 Март 2020 - 14:14
 • Доклад - Публикувано на: 06 Март 2020 - 14:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 06 Март 2020 - 14:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Април 2020 - 13:46
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 27 Април 2020 - 13:47
 • Договор РСР - Публикувано на: 27 Април 2020 - 13:47
 • Договор Офталабс - Публикувано на: 27 Април 2020 - 13:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Март 2020 - 13:46
 • Обявление за изпълнен договор Офталабс - Публикувано на: 08 Август 2022 - 15:55
 • Обявление за изпълнен договор РСР - Публикувано на: None - 15:55
 • Вътрешен номер в системата: 93

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0010

  Началната дата: 15.10.2019 11:01

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:51
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:52
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:08
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 06 Март 2020 - 14:00
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 14:01
 • Протоклол 2 - Публикувано на: 20 Март 2020 - 14:29
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Март 2020 - 14:30
 • Доклад - Публикувано на: 20 Март 2020 - 14:30
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения - Публикувано на: 20 Март 2020 - 14:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Хлебопроизводство - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Уикенд - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Надежда - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Дема Комерс 19 - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Дема Комерс 20 - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Дема Комерс 21 - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Договор Дема Комерс 22 - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Уикенд - Публикувано на: 21 Февруари 2022 - 13:30
 • Обявление за изпълнен договор Хлебопроизводство - Публикувано на: 21 Февруари 2022 - 13:30
 • Обявление за изпълнен договор Надежда - Публикувано на: 11 Май 2022 - 15:17
 • Вътрешен номер в системата: 92

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0009

  Началната дата: 20.09.2019 08:28

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно"

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Март 2020 - 14:01
 • Договор - Публикувано на: 19 Март 2020 - 14:02
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 13:46
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 13:47
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:10
 • Образци - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:10
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:13
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 13:49
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2019 - 11:56
 • Протокол 2 - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:08
 • Протокол 3 - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:09
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:09
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:10
 • Вътрешен номер в системата: 91

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0008

  Началната дата: 11.09.2019 15:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали."

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:55
 • Допълнително споразумение към договор - Публикувано на: 05 Февруари 2021 - 15:40
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:54
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:55
 • Образци - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:55
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:56
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 03 Декември 2019 - 13:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 14:22
 • Протокол 2 - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:33
 • Протокол 3 - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:35
 • Доклад - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:35
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 28 Март 2022 - 13:49
 • Вътрешен номер в системата: 90

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0007

  Началната дата: 30.07.2019 14:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


   

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:30
 • Договор - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:31
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Август 2019 - 13:51
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 02 Август 2019 - 13:52
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:03
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 20 Август 2019 - 12:42
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 16 Август 2019 - 16:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Протокол по чл.181 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:12
 • Вътрешен номер в системата: 89

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0006

  Началната дата: 04.07.2019 11:18

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на лекарствени продукти извън Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:12
 • Покана - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:18
 • Образци - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Приложение №2 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 09:37
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 07 Август 2019 - 12:53
 • Вътрешен номер в системата: 88

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0005

  Началната дата: 21.06.2019 13:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали." 

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Образци - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Приложение №1 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Приложение №2 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:35
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 13:01
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:52
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:18
 • Протокол 2 +приложения - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • приложения към Протокол 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 15:59
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:58
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:18
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:45
 • Договор Мармит Юнайтед - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:48
 • Договор Дансон - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:51
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:53
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 16 Ноември 2021 - 14:51
 • Обявление за изпълнен договор Дансон - Публикувано на: 16 Ноември 2021 - 14:51
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 25 Ноември 2021 - 13:11
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 20 Декември 2021 - 15:02
 • Обявление за изпълнен договор Мармит Юнайтед - Публикувано на: 17 Януари 2022 - 15:45
 • Вътрешен номер в системата: 87

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0004

  Началната дата: 12.06.2019 09:43

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение  по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Образци - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Приложение №1 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Приложение №2 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:27
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 25 Юни 2019 - 09:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 13:03
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:13
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:52
 • Приложени към Протокол 2 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:53
 • Доклад - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:53
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:01
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:04
 • Договор Титаника 2008 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:07
 • Договор Електромед България - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:07
 • Договор Глобал Медикал - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:08
 • Договор Инфомед - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:31
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Инфомед - Публикувано на: 19 Юли 2022 - 15:08
 • Обявление за изпълнен договор Глобал Медикъл - Публикувано на: 21 Ноември 2022 - 15:02
 • Обявление за изпълнен договор Титаника 2008 - Публикувано на: 21 Ноември 2022 - 15:02
 • Вътрешен номер в системата: 86

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0003

  Началната дата: 29.03.2019 09:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Документация - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Образци - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 28 Май 2019 - 14:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:47
 • Протокол 2 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Протокол 3 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:51
 • Договор Илан №18 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:52
 • Договор Илан №19 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:53
 • Договор МТИ - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Договор Мултимед - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:34
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 05 Ноември 2020 - 13:57
 • Обявление за изпълнене договор - Публикувано на: 08 Ноември 2020 - 10:38
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Ноември 2020 - 14:08
 • Вътрешен номер в системата: 84

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр. Кърджали 

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:08
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Образци - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Март 2019 - 14:03
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:47
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Доклад - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:49
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 15:17
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Макмед - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 17 Май 2019 - 14:27
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 14:17
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 14:17
 • Решение за изменение - Публикувано на: 19 Ноември 2020 - 14:08
 • Решение за изменение - Публикувано на: 20 Ноември 2020 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 85

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:06

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части за ядрено магнитен резонанс SIEMENS MAGNETOM ESSENZA".

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:35
 • Договор - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:36
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:29
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:30
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:01
 • Образци - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:55
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:16