МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 23

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0009

Началната дата: 17.12.2014 09:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:„Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”
Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Декември 2014
 • Приложение 3 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Таблица - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 22 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 02 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Живас - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор ХМИ - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор Пачико Дарра - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Договор Б.Браун - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Информация за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Плащания
 • Сравки за изплатени суми - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справки за изплатени суми - Публикувано на: None
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0008

  Началната дата: 22.10.2014 09:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Октомври 2014
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0007

  Началната дата: 25.09.2014 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2014
 • Приложение 2 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Съобщение за публичен жребии - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Октомври 2014
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Разяснение 4 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Решения за промяна
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор АА Медикър България - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Гамидор България - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Ди Ем Джи клиник - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор с Диа Хем - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елит Медикъл - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елпак Лизинг - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Елта 90 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор ЕС Джи Пи Био Дайнамикс - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Интер Бизнес 91 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Лабекс Инженеринг - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Медикъл Имидж - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор МТИ - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Перфект Медика - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Софбиолайф - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор Хроно - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договор АВЛ - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договор лаб Диагностика - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Гаранция за Участие
 • Справка за възстановени гаранции - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • ССправка за възстановени гаранции за участие - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0006

  Началната дата: 15.08.2014 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
  Документация
 • Документация по ЗОП - Публикувано на: 15 Август 2014
 • Решение за второ класиране - Публикувано на: 15 Февруари 2015
 • Съобщение за провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 04 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 09 Октомври 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор МС Фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Медекс - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Догово Ей Енд Ди фарма - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Договор Софарма - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Договор Фармнет - Публикувано на: 17 Април 2015
 • Гаранция за Участие
 • Освободени гаранции - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0005

  Началната дата: 23.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 18.03.2015 - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 21.05.2015 - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 18

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0004

  Началната дата: 23.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнен договор 08.04.2016 - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Справка за извършени плащания 13.11.2015 - Публикувано на: 13 Ноември 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 31.03.2016 - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0002

  Началната дата: 18.02.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура "Доставка на медицински изделия по чл.30а от Закона за медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнен договор с Кардио Медикъл - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Медимаг - МС - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с РСР - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Вега Медикъл - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Информация за изпълнен договор с Макмед - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Информация за изпълнен договор с Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 08 Април 2016
 • Информация за изпълнен договор с Екос Медика - Публикувано на: 14 Октомври 2016
 • Плащания
 • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 29.04.2015 - Публикувано на: 29 Април 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 30.07.2015 - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2014-0001

  Началната дата: 13.01.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Плащания
 • Справка за извършени плащания 02.02.2015 - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Справка за извършени плащания 31.08.2015 - Публикувано на: 31 Август 2015
 • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Справка за извършени плащания 20.02.2016 - Публикувано на: 20 Февруари 2016
 • Справка за извършени плащания 21.03.2016 - Публикувано на: 21 Март 2016