МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 96

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0013

Началната дата: 13.11.2019 14:49

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление:"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:51
  • Покана - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:53
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 13:53
  • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:38
  • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:39
  • Образци - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:39
  • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 14:40
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 14:45
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 11:01