МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 85

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

Началната дата: 23.01.2019 14:06

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Публично състезание с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части за ядрено магнитен резонанс SIEMENS MAGNETOM ESSENZA".

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:35
 • Договор - Публикувано на: 11 Март 2019 - 15:36
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:29
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:30
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:01
 • Образци - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 15:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 13:55
 • Протокол 2 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 14:16