МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД

ДОСТАВКИ 2015 - Избор на доставчик на нетна електрическа енергия

ДОСТАВКИ - Избор на доставчик на нетна електрическа енергия

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставки на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставки на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждането на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждането на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставки на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставки на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставки на медицински изделия необходими за дейността на очното отделение на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставки на медицински изделия необходими за дейността на очното отделение на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

ДОСТАВКИ - Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

УСЛУГИ 2015 - Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

УСЛУГИ 2015 - Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график от дома им до отделението по хемодиализа на МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали

Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график от дома им до отделението по хемодиализа на МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали.

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015

ДОСТАВКИ 2015 - Доставки на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали

Доставки на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали по периодична заявка от страна на Възложителя. Точното количество и номенклатура ще бъдат посочени в спецификация, приложена към документацията за участие.

Обявление

Обявление качено на 19-02-2015