МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 84

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

Началната дата: 23.01.2019 14:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр. Кърджали 

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:08
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Образци - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Март 2019 - 14:03
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:47
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Доклад - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:49
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 15:17
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Макмед - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:43
 • Договор Нове Медикъл Трейд - Публикувано на: 17 Май 2019 - 14:27