Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Окончателно становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Линк към файл

Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0015

Становище за осъщестен контрол по чл.232 от ЗОП във връзка с открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали