МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 91

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0008

Началната дата: 11.09.2019 15:49

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали."

Договори и споразумения по ОП
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:55
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:54
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:55
 • Образци - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:55
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 11:56
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 03 Декември 2019 - 13:49
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 14:22
 • Протокол 2 - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:33
 • Протокол 3 - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:35
 • Доклад - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:35
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 11 Декември 2019 - 15:33