МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

Началната дата: 11.05.2021 15:51

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

АОП линк


 

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-151 от 19.03.2021г. (ОП № 2 Лекарствени продукти от анатомо - терапевтична група N  "Нервна система", анатомо - терепевтична група R    " Дихателна система", анатомо -терепевтична P " Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо -терепевтични продукти група S " Сензорни органи" и анатомично - терепевтична група V "Разни").

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:58
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:58
 • Договор Медекс - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:58
 • Договор Софарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:59
 • Договор Дансон - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:59
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 14:34
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:52
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:52
 • Съобщение за публичен жребии - Публикувано на: 10 Август 2021 - 15:34
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 13 Август 2021 - 14:14
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 13 Август 2021 - 14:14
 • Доклад - Публикувано на: 13 Август 2021 - 14:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Август 2021 - 14:12
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:18
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:09
 • Обявление за изпълнен договор Фаркол - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:09
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 11.05.2021 15:44

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-110 от 01.03.2021г. (ОП № 2 Лекарствени продукти от анатомо - терапевтична група N  "Нервна система", анатомо - терепевтична група R                   " Дихателна система", анатомо -терепевтична P " Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо -терепевтични продукти група S " Сензорни органи" и анатомично - терепевтична група V "Разни").

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:56
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:55
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:55
 • Договор Медекс - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:55
 • Договор Профармация - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:55
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 14:34
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:51
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:52
 • Грешка - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 13:46
 • Грешка - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 13:45
 • Грешка - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 13:45
 • Грешка - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 13:45
 • Грешка - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 13:44
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Август 2021 - 13:24
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 06 Август 2021 - 13:25
 • Доклад - Публикувано на: 06 Август 2021 - 13:26
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 06 Август 2021 - 13:24
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:17
 • Обявление за изпълнен договор Про Фармация - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:17
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:01
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 11.05.2021 15:36

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-102 от 25.02.2021г. (ОП №1 Лекарствени продукти от Анатомо - терепевтична група D " Дерматологични средства", анатомо - терепевтична група G "Пикочно - полова система и полови хормони",анатомо- терепевтична група  H" Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони  и инсулин" и анатомо- терепевтична група J" Антиинфекциозни средства за системно приложение")

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:52
 • Договор - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:52
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:51
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:51
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:28
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:29
 • Доклад - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:29
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:28
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 11.05.2021 14:43

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-164 от 29.03.2021г. (ОП №2 Лекарствени продукти от група М "Мускулно - скелетна система") .

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:50
 • Договор Дансон - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:50
 • Договор Софарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:50
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 14:32
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:50
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:50
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:36
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:36
 • Доклад - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:37
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:36
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:20
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 17 Май 2022 - 13:47
 • Обявление за изпълнен договор Дансон - Публикувано на: 19 Юли 2022 - 15:03
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:04
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 11.05.2021 14:40

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-163 от 29.03.2021г. ( ОП №1 "Лекарствени продукти от анатомо - терепевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм").

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Договор Дансон - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Договор Софарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:46
 • Договор Фьоникс фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 14:21
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:50
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:50
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Август 2021 - 16:06
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 04 Август 2021 - 16:09
 • Доклад - Публикувано на: 04 Август 2021 - 16:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 04 Август 2021 - 16:05
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:19
 • Обявление за изпълнен договор Търговска лига - Публикувано на: 01 Февруари 2022 - 14:11
 • Обявление изпълнен договор Медофарма - Публикувано на: 14 Март 2022 - 13:31
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 11 Май 2022 - 14:48
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 11.05.2021 14:37

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-158 от 26.03.2021г. ( ОП №2 Лекарствени продукти от Анатомо - терепевтична група D " Дерматологични средства", анатомо - терепевтична група G "Пикочно - полова система и полови хормони",анатомо- терепевтична група  H" Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони  и инсулин" и анатомо- терепевтична група J" Антиинфекциозни средства за системно приложение"

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Дансон - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Медекс - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Софарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Търговска лига - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 13:42
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 18 Октомври 2021 - 14:19
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:48
 • Проект на договор - Публикувано на: 12 Май 2021 - 14:49
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:33
 • Протокол 2 + приложения - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:34
 • Доклад - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Август 2021 - 14:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:23
 • Обявление за изпълнен договор Търговска лига - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 14:14
 • Обявление за изпълнен договор Фаркол - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 14:14
 • Обявление за изпълнен договор Медофарма - Публикувано на: 14 Март 2022 - 13:30
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 11 Май 2022 - 14:47
 • Обявление за изпълнен договор Дансон 158 - Публикувано на: 19 Юли 2022 - 15:04
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:03
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 15.02.2021 16:55

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-54 от 28.01.2021г. (ОП №2 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група С "Сърдечно-съдова система").

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:50
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:50
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:50
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:50
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 14:25
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2021 - 14:25
 • Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:28
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:05
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:05
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:06
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:13
 • Обявление за изпълнен договор Инбиотех - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:16
 • Обявление за изпълнен договор Фаркол - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:16
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 16 Май 2022 - 15:28
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 15.02.2021 16:49

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по Рамково споразумение №РД-11-55 от 28.01.2021г. (ОП №1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група С "Сърдечно-съдова система").

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:45
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:48
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:48
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:48
 • Договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 13:48
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 30 Август 2021 - 13:34
 • Договор - Публикувано на: 30 Август 2021 - 13:35
 • Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:29
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:29
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:14
 • Обявление за изпълнен договор Фаркол - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:18
 • Обявление за изпълнен договор Инбиотех - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:18
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 11 Май 2022 - 14:46
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 15.02.2021 16:39

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-62 от 01.02.2021г. (ОП №1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи").

  Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий - Публикувано на: 26 Март 2021 - 14:11
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:49
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:50
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2021 - 14:23
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 26 Юли 2021 - 14:23
 • Договори по Рамково РД 11-62 - Публикувано на: 26 Юли 2021 - 14:25
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 30 Август 2021 - 13:37
 • Договор - Публикувано на: 30 Август 2021 - 13:37
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Фьоникс - Публикувано на: 24 Януари 2022 - 15:15
 • Обявление за изпълнен договор Б.Браун - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:20
 • Обявление за изпълнен договор Фаркол - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:20
 • Обявление за изпълнен договор Про фармация - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 14:21
 • Обявление за изпълнен договор Софарма - Публикувано на: 11 Май 2022 - 14:46
 • Обявление за изпълнен договор Медекс - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:02