МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

Началната дата: 15.02.2021 16:55

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

АОП линк


"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-54 от 28.01.2021г. (ОП №2 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група С "Сърдечно-съдова система").

Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:28
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:05
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:05
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:06
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 15.02.2021 16:49

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали по Рамково споразумение №РД-11-55 от 28.01.2021г. (ОП №1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група С "Сърдечно-съдова система").

  Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:29
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:29
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 31 Март 2021 - 15:07
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 15.02.2021 16:39

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по Рамково споразумение №РД-11-62 от 01.02.2021г. (ОП №1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи").

  Документация
 • Покана за участие - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Февруари 2021 - 15:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий - Публикувано на: 26 Март 2021 - 14:11
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:49
 • Протокол + приложения - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:49
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Април 2021 - 14:50