МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 87

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0004

Началната дата: 12.06.2019 09:43

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение  по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Образци - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Приложение №1 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Приложение №2 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:27
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 25 Юни 2019 - 09:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 13:03
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Август 2019 - 10:13
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:52
 • Приложени към Протокол 2 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:53
 • Доклад - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:53
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:01
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:04
 • Договор Титаника 2008 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:07
 • Договор Електромед България - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:07
 • Договор Глобал Медикал - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:08
 • Договор Инфомед - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 14:31