МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 89

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0006

Началната дата: 04.07.2019 11:18

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на лекарствени продукти извън Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:12
  • Покана - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:13
  • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:18
  • Образци - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
  • Приложение №1 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
  • Приложение №2 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 09:37
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 07 Август 2019 - 12:53