МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 97

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0014

Началната дата: 20.11.2019 13:37

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за ендопротезиране за нуждите на отделението по ортопедия и травматология  в МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:16
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Покана - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:43
 • Образци - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Приложение №1 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Приложение №2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:54
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:55
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 14:15
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:08
 • Доклад - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 14:09
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 13 Януари 2020 - 11:24