МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 90

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0007

Началната дата: 30.07.2019 14:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


 

 

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:30
 • Договор - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:31
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Август 2019 - 13:51
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 02 Август 2019 - 13:52
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Август 2019 - 14:03
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 20 Август 2019 - 12:42
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 16 Август 2019 - 16:00
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Протокол по чл.181 - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 27 Август 2019 - 16:12