МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД

Профил на купувача -

КОНТАКТИ

Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Д-р Атанас Дафовски”АД

гр.Кърджали

бул.”Беломорски”53

информация и регистратура: 0361 68348

факс: 0361 68295

 

e-mail: hospital_kj@ abv.bg

www.hospital-kj.com

 

Изпълнителен директор   -       0361/ 68 383

Технически секретар         -      0361/ 68 451

Зам.директор                           0361/ 68 371   

Главна медицинска сестра       0361/ 68  399

Ръководител финан.сектор      0361/  6 12 16  

Връзки с обществеността         0361/ 6 12 17    

Икономист общ.поръчки           0361/ 68 241

Общи условия
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - актуализирано на 01.07.2014
АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - актуализирано на 18.01.2016
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - актуализирано на 01.10.2014
АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - актуализирано на 26.01.2015