МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 86

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0003

Началната дата: 29.03.2019 09:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Документация - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Образци - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Вътрешен номер в системата: 84

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0001

  Началната дата: 23.01.2019 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет:"Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр. Кърджали 

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:08
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:09
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:12
 • Образци - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 11:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Март 2019 - 14:03
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:47
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Доклад - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Април 2019 - 14:49
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0016

  Началната дата: 19.11.2018 08:06

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация седем броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:44
 • Договор - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:45
 • Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:03
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:04
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Март 2019 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Вътрешен номер в системата: 79

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0014

  Началната дата: 18.10.2018 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.       

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:18
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Образци - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:24
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 14:09
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:55
 • Доклад +Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 14:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:40
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 10 Април 2019 - 14:15
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:39