МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 89

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0006

Началната дата: 04.07.2019 11:18

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на лекарствени продукти извън Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:12
 • Покана - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:13
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:18
 • Образци - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Приложение №2 - Публикувано на: 05 Юли 2019 - 14:19
 • Вътрешен номер в системата: 88

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0005

  Началната дата: 21.06.2019 13:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали." 

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Образци - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Приложение №1 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Приложение №2 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:35
 • Вътрешен номер в системата: 87

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0004

  Началната дата: 12.06.2019 09:43

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение  по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:24
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Образци - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:25
 • Приложение №1 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Приложение №2 - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:26
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2019 - 10:27
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 25 Юни 2019 - 09:35