МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 107

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0010

Началната дата: 12.06.2020 10:32

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас  Дафовски "АД гр.Кърджали.

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:23
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:23
 • Документация - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:52
 • Образци - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:52
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Приложение №1 - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Приложение №2 - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Вътрешен номер в системата: 106

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0009

  Началната дата: 09.06.2020 14:14

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:21
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:22
 • Документация - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:03
 • Образци - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • Приложение №2 - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2020 - 15:35
 • Вътрешен номер в системата: 100

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0003

  Началната дата: 13.02.2020 10:56

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

   

  СЪОБЩЕНИЕ

  от 19.03.2020г.

  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на постъпилите оферти ще се извърши  в голямата зала на I етаж в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:27
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:29
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:30
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по постъпил въпрос - Публикувано на: 09 Март 2020 - 13:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цените - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 14:36
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:29
 • Протокол №2 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:56
 • Приложение №1 към протокол №2 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:56
 • Протокол №3 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:57
 • Приложение №1 и №2 към - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:10
 • Доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:15
 • Решение за изменение - Публикувано на: 02 Ноември 2020 - 16:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 16 Ноември 2020 - 15:48
 • Вътрешен номер в системата: 108

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 04.08.2020 12:32

  Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали обявява процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020г.” (Обособена позиция №2).

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Август 2020 - 12:45
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Август 2020 - 12:45
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:47
 • Протокол - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:48
 • Приложениия към протокола - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:47
 • Вътрешен номер в системата: 109

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 04.08.2020 13:47

  Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали обявява процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г.”(Обособена позиция №1).

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Август 2020 - 13:48
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Август 2020 - 13:48
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за провеждане на публичен жребий - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 11:08
 • Протоколи
 • Доклад - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:06
 • Протокол - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:06
 • Приложения към Протокола - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 16 Октомври 2020 - 14:06