МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 107

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0010

Началната дата: 12.06.2020 10:32

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на медицински изделия - общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас  Дафовски "АД гр.Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление на възложена поръчка - Публикувано на: 25 Март 2021 - 14:06
 • Договори - Публикувано на: 25 Март 2021 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:23
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:23
 • Документация - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:52
 • Образци - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:52
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Приложение №1 - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Приложение №2 - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за разглеждане на мостри - Публикувано на: 09 Декември 2020 - 15:11
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 13 Януари 2021 - 15:12
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:47
 • Протокол 2 - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 14:48
 • Приложения към протокол 2 - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 14:48
 • Протокол 3 + приложения - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 14:49
 • Решение за класиране + приложение - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 14:49
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2021 - 14:50
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 01 Март 2021 - 13:31
 • Вътрешен номер в системата: 106

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0009

  Началната дата: 09.06.2020 14:14

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:21
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:22
 • Документация - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:03
 • Образци - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:04
 • Приложение №2 - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 11:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2020 - 15:35
 • Съобщение за жребии - Публикувано на: 24 Ноември 2020 - 14:51
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2020 - 13:58
 • Протокол 2 + Приложения - Публикувано на: 30 Ноември 2020 - 13:59
 • Протокол 3 + Приложениея - Публикувано на: 30 Ноември 2020 - 13:59
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2020 - 13:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Ноември 2020 - 14:00
 • Решения за прекратяване
 • Решение №875 за частично прекратяване - Публикувано на: 02 Декември 2020 - 14:27
 • Решение № 876 за изменение - Публикувано на: 03 Декември 2020 - 13:46
 • Решение № 893 за изменение - Публикувано на: 08 Декември 2020 - 13:20
 • Решение № 907 за изменение - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 14:44
 • Решение № 920 за изменение - Публикувано на: 15 Декември 2020 - 15:13
 • Решение №39 за частично прекратяване - Публикувано на: 13 Януари 2021 - 08:48
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:12
 • Договори - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 13:12
 • Приключване и прекратяване
 • Обявления за частично прекратяване по решения №875 и №876 - Публикувано на: 18 Декември 2020 - 15:06
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 29 Декември 2020 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 04 Януари 2021 - 14:22
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 08 Януари 2021 - 13:52
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 27 Януари 2021 - 13:24
 • Вътрешен номер в системата: 105

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0008

  Началната дата: 09.06.2020 14:11

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:44
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:44
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:52
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:53
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 14:04
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Декември 2020 - 13:44
 • Протокол 2 - Публикувано на: 21 Декември 2020 - 12:19
 • Протокол 3 - Публикувано на: 21 Декември 2020 - 12:19
 • Доклад - Публикувано на: 21 Декември 2020 - 12:19
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 21 Декември 2020 - 12:19
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 28 Януари 2021 - 09:08
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2021 - 13:17
 • Вътрешен номер в системата: 100

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0003

  Началната дата: 13.02.2020 10:56

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

   

  СЪОБЩЕНИЕ

  от 19.03.2020г.

  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на постъпилите оферти ще се извърши  в голямата зала на I етаж в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:27
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:29
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:30
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по постъпил въпрос - Публикувано на: 09 Март 2020 - 13:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цените - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 14:36
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:29
 • Протокол №2 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:56
 • Приложение №1 към протокол №2 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:56
 • Протокол №3 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:57
 • Приложение №1 и №2 към - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:10
 • Доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 15:15
 • Решение за изменение - Публикувано на: 02 Ноември 2020 - 16:13
 • Решения за прекратяване
 • Решение за изменение - Публикувано на: 26 Ноември 2020 - 14:46
 • Решение № 906 за изменение - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 15:19
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Декември 2020 - 13:49
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 16 Ноември 2020 - 15:48
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 29 Декември 2020 - 13:51
 • Договори - Публикувано на: 14 Декември 2020 - 14:28