МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 100

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0003

Началната дата: 13.02.2020 10:56

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 17 Февруари 2020 - 14:53
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:27
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:29
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 12:30
 • Вътрешен номер в системата: 99

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0002

  Началната дата: 13.01.2020 10:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти извън Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджли.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 13:57
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 13:58
 • Документация - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:59
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:00
 • Приложение №1 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:01
 • Приложение №2 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 15:01
 • Вътрешен номер в системата: 98

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2020-0001

  Началната дата: 19.12.2019 14:18

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание с предмет: "Доставка на дезинфекционни препарати за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджал

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 13:59
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:00
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:15
 • Образци - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №1 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 02 Януари 2020 - 14:21
 • Вътрешен номер в системата: 95

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0012

  Началната дата: 17.10.2019 15:23

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:41
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Образци - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:49
 • Приложение №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:50
 • Приложение №2 - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:51
 • Вътрешен номер в системата: 94

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0011

  Началната дата: 16.10.2019 14:49

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 10:45
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 10:46
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Образци - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Приложение №1 - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:24
 • Приложение №2 - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:25
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 11:25
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 20 Януари 2020 - 14:21
 • Вътрешен номер в системата: 93

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0010

  Началната дата: 15.10.2019 11:01

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:51
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:52
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Приложение №1 - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 13:59
 • Приложение №2 - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:00
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:00
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 14:01
 • Вътрешен номер в системата: 92

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0009

  Началната дата: 20.09.2019 08:28

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно"

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 13:46
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 13:47
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:10
 • Образци - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:10
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 14:13
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 13:49
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2019 - 11:56
 • Протокол 2 - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:08
 • Протокол 3 - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:09
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:09
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 15:10