МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 88

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0005

Началната дата: 21.06.2019 13:29

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали." 

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:28
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Образци - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:31
 • Приложение №1 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Приложение №2 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:32
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 11:35
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 18 Октомври 2019 - 14:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 05 Септември 2019 - 13:01
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:52
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 05 Август 2019 - 14:18
 • Протокол 2 +приложения - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • Протокол 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • приложения към Протокол 3 - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 16:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 10 Октомври 2019 - 15:59
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:58
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:18
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възложена поръчка - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:45
 • Договор Мармит Юнайтед - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:48
 • Договор Дансон - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:50
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:51
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 13:53