МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 86

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2019-0003

Началната дата: 29.03.2019 09:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:37
 • Документация - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Образци - Публикувано на: 01 Април 2019 - 13:39
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 28 Май 2019 - 14:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Май 2019 - 13:47
 • Протокол 2 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Протокол 3 - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:03
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 14:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:51
 • Договор Илан №18 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:52
 • Договор Илан №19 - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:53
 • Договор МТИ - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Договор Мултимед - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 13:54
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 14:34