МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 80

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0015

Началната дата: 26.10.2018 14:52

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка , монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на системата за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали ".

Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 15:03
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Образци - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:01
 • Критерий за възлагане на поръчка - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:34
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Декември 2018 - 14:51
 • Протокол 2 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Протокол 3 - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:38
 • Доклад - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:19
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:21
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 12 Септември 2019 - 15:50