МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 51

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 10.01.2017

Файлове
  • Покана за участие - Публикувано на: 10 Януари 2017
  • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2017
  • Протокол - Публикувано на: 23 Януари 2017
  • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:50