МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 20

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 16.03.2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на постъпилите оферти ще се извърши  в голямата зала  на I етаж в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

Началната дата: 24.02.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:41
  • Информация в профила - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:41
  • Документация - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:20
  • Образци - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:21
  • Информация за удължаване на срока на получавен на офертите - Публикувано на: 13 Март 2020 - 13:34
  • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:30
  • Договор - Публикувано на: 22 Април 2020 - 14:01