МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 17

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096070

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри  и печатни материали за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Началната дата: 28.01.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:16
  • Информация в профила - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:16
  • Документация - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:49
  • Образци - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 14:49
  • Разяснение - Публикувано на: 04 Февруари 2020 - 14:05
  • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2020 - 14:24
  • Договор - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:43