МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 16

Уникален номер в регистъра на АОП: 9095870

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Вътрешен ремонт на детско отделение в МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

Началната дата: 14.01.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
  • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
  • Документация - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:40
  • Образци - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:41
  • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:41
  • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2020 - 13:49
  • Договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 14:03
  • Допълнително споразумение - Публикувано на: 09 Юли 2020 - 14:48