МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 15

Уникален номер в регистъра на АОП:

Обществена поръчка провеждана чрез покана до определени лица с предмет: "Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД - гр.Кърджали.

Началната дата: 29.11.2019

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 14:10
  • Образци - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 14:11
  • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 10:01
  • Доклад - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 10:01
  • Договор - Публикувано на: 13 Февруари 2020 - 14:25
  • Допълнително споразумение - Публикувано на: 31 Август 2020 - 14:18