МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9086266

АОП линк

Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри и печатни материали  за  нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали."

Началната дата: 26.02.2019

Файлове
  • Информация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:49
  • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
  • Образци - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 15:05
  • Протокол - Публикувано на: 29 Март 2019 - 13:46
  • Договор - Публикувано на: 16 Април 2019 - 15:16