МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 11

Уникален номер в регистъра на АОП: 11

Обществена поръчка за провеждане с покана до определени лица с предмет:"Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали."

Началната дата: 08.01.2019

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:38
  • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 13:41
  • Протокол - Публикувано на: 30 Януари 2019 - 14:36
  • Договор Гама Консулт - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 16:00