МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 68

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0003

Началната дата: 15.05.2018 15:44

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет:"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор АПР - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 13:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 14:26
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:58
 • Покана за участие - Публикувано на: 23 Май 2018 - 08:59
 • Техническа спецификация - Приложение А - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:00
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Образци - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:08
 • Прложение №1 към ценовото предложение - Публикувано на: 23 Май 2018 - 09:09
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:22
 • Доклад - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:23
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 13 Юни 2018 - 14:21
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 14:04