МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Предметът на настоящата поръчка е избор на медико–диагностична лаборатория за извършване на микробиологични и вирусологични изследвания, необходими за нуждите на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр. Кърджали във връзка със сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с НЗОК за 2017г.

Началната дата: 11.07.2017

Файлове
  • Обявя - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:55
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
  • Документация - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:56
  • Образци - Публикувано на: 13 Юли 2017 - 08:57
  • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 24 Юли 2017 - 16:47
  • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 11:59