МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Покана за избор на изпълнител за проверка и издаване на доклад за одиция за годишен финансов отчет на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали.

Началната дата: 27.03.2017

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 27 Март 2017 - 15:01
  • Договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 15:30