МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 23

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Обществена поръчка ,чрез събиране на оферти с обява с предемет: "Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Началната дата: 09.06.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:50
  • Информация в профила - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 14:53
  • Документация - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:53
  • Образци - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:54
  • Приложение №1 - Публикувано на: 10 Юни 2020 - 15:54
  • Протокол - Публикувано на: 07 Юли 2020 - 13:34
  • Договор "Караман" ООД - Публикувано на: 22 Юли 2020 - 13:16
  • Допълнително споразумение - Публикувано на: 25 Август 2020 - 11:21