МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на еднократни ръкавици необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

Началната дата: 21.05.2020

Файлове
  • Информация за профила на купувача - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:10
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:33
  • Документация - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:34
  • Образци - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:35
  • Приложение №1 - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:36
  • Приложение №2 - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 14:37
  • Информация за удължаване срока на получаване на офертите - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 13:54
  • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 10 Юли 2020 - 15:28
  • Протокол - Публикувано на: 20 Юли 2020 - 10:25
  • Договор - Публикувано на: 03 Август 2020 - 14:36