МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Началната дата: 11.01.2017

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2017
  • Информация за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 11 Януари 2017
  • Документация - Публикувано на: 11 Януари 2017
  • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2017
  • Информация за удължаване срока на офертите - Публикувано на: 20 Януари 2017
  • Протокол - Публикувано на: 31 Януари 2017
  • Договор Петрол АД - Публикувано на: 20 Февруари 2017 - 14:22