МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 19

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апартура за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

Началната дата: 21.02.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 13:58
  • Информация в профила - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 13:58
  • Документация - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 14:25
  • Образци - Публикувано на: 24 Февруари 2020 - 14:25
  • Информация за удължаване на срока на получавен на офертите - Публикувано на: 09 Март 2020 - 10:43
  • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2020 - 13:33
  • Договор МТИ - Публикувано на: 22 Април 2020 - 14:02
  • Договор БТЛ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 16:18
  • Договор Елпак 1 - Публикувано на: 29 Април 2020 - 15:02
  • Договор Елпак 2 - Публикувано на: 29 Април 2020 - 15:02