МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 18

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка и монтаж на медицинско оборудване за детско отделение в МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

Началната дата: 19.02.2020

Файлове
  • Обява за обществена поръчка - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:00
  • Информация в профила - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:00
  • Документация - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:13
  • Образци - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 10:13
  • Информация за удължаване на първоначалния срок на получаване на офертите - Публикувано на: 04 Март 2020 - 16:45
  • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2020 - 13:35
  • Договор МТИ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 16:20