МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084887

АОП линк

Обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Вътрешен ремонт на отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"

Началната дата: 15.01.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
  • Информация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:26
  • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
  • Образци - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:28
  • Приложение №1 - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:33
  • Протокол - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:02
  • Договор - Публикувано на: 08 Март 2019 - 14:46