МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084738

АОП линк

Обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

Началната дата: 08.01.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:47
  • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
  • Образци - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:49
  • Информация - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:53
  • Информация за удължаване срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 15:03
  • Протокол - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 09:33
  • Договор Петрол - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03
  • Договор Стил - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:03