МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9054680

АОП линк

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.

 

Началната дата: 07.01.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 15 Юли 2016
  • Документация - Публикувано на: 15 Юли 2016
  • Образци - Публикувано на: 15 Юли 2016
  • Удължаване на първоначалния срок - Публикувано на: 26 Юли 2016
  • Протокол - Публикувано на: 05 Август 2016
  • Договор Микро-2 - Публикувано на: 31 Август 2016