МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 83

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0018

Началната дата: 12.12.2018 15:43

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:05
 • Договор - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 14:07
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:56
 • Покана - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Техническа спецификация Приложение А - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:57
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2018 - 14:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Доклад - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 14:23
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 14:00