МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 81

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0016

Началната дата: 19.11.2018 08:06

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация седем броя хемодиализни апарати. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.

Документация
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:03
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:04
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • Образци - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:19
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Март 2019 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 14:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:39
 • Доклад - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 22 Март 2019 - 13:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2019 - 13:44
 • Договор - Публикувано на: 22 Април 2019 - 13:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 16:00