МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 79

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0014

Началната дата: 18.10.2018 09:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.       

Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 09:55
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:18
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Образци - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:19
 • Приложение №1 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:20
 • Приложение №2 - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 10:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 14:24
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 14:09
 • Протокол №2+ приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Протокол №3 + приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:55
 • Доклад +Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 14:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение + Приложение - Публикувано на: 25 Март 2019 - 13:42
 • Решение - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:40
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 10 Април 2019 - 14:15
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:39
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 30 Април 2019 - 11:57
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Софарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:49
 • Договор Фьоникс Фарма - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • Договор Медекс - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:50
 • договор Дансон - Публикувано на: 13 Май 2019 - 13:51