МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 77

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0012

Началната дата: 09.10.2018 09:13

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали за срок от 36 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Възложена поръчка - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:14
  • Договор - Публикувано на: 28 Януари 2019 - 14:15
  • Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:55
  • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 13:56