МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 75

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0009

Началната дата: 05.09.2018 15:45

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали".

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:42
 • Договор ЧЕЗ - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 13:43
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 13 Февруари 2020 - 14:37
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:19
 • Документация за участие в процедурата - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:20
 • Образци - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 11:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Ноември 2018 - 13:41
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:55
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 15:54