МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 70

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0005

Началната дата: 21.06.2018 09:37

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Процедура на договаряне без предварително обявление "Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "АД гр. Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 11:13
  • Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:05
  • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 14:06
  • Коригирана покана - Публикувано на: 06 Август 2018 - 14:12