МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 69

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0004

Началната дата: 21.06.2018 09:33

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Процедура на пряко договаряне с предмет:"Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали

Договори и споразумения по ОП
  • Възложена поръчка - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
  • Договор ВиК - Публикувано на: 02 Август 2018 - 16:31
  • Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:37
  • Покана - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 13:38