МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 67

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0002

Началната дата: 26.02.2018 13:45

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка на медицински изделия-общоболничен консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали.

Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:12
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:13
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:14
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 1 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:15
 • Приложение 2 - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:16
 • Методика за оценка - Публикувано на: 06 Март 2018 - 16:17
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение относно представянето на еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:08
 • Файл за еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Март 2018 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 15:55
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:01
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:52
 • Приложение 1 към протокол 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:53
 • Протокол №3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:54
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:55
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:56
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Приложение 1 към Доклада - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:57
 • Приложение 1 към Решението - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 14:58
 • Решения за прекратяване
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 12 Декември 2018 - 15:36
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 13:29
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Декември 2018 - 10:35
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 12:35
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 14:49
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:03
 • Сключени договори - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 15:09