МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 34

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2015-0011

Началната дата: 26.08.2015 09:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет:"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване за отделение по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Решение за класиране - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • Протокол 2 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 3 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протокол 4 - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация за плащания - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Информация за плащания - Публикувано на: 01 Февруари 2016