МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2013-0004

Началната дата: 05.04.2013 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали"

Плащания
  • Справка за извършени плащания м.10-12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
  • Справка за извършени плащания 30.03.2015 - Публикувано на: 30 Март 2015
  • Справка за извършени плащания 28.05.2015 - Публикувано на: 28 Май 2015
  • Справка за извършени плащания 30.06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
  • Справка за извършени плащания 01.10.2015 - Публикувано на: 01 Октомври 2015
  • Справка за извършени плащания 29.12.2015 - Публикувано на: 29 Декември 2015