МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 76

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0011

Началната дата: 17.09.2018 15:12

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Процедура на пряко договаряне с предмет: "Придобиване на софтуерни продукти за извършване на актуализация и разширяване на функционалностите на болничната информационна система с WEB и мобилно приложение, функционалност за трансграничен обмен на данни и интеграция със съществуваща PACS система". 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:38
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2018 - 15:57
 • Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:44
 • Покана за участие - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:45
 • Образци - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:46
 • Електронен ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Септември 2018 - 08:56
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:17
 • Доклад - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:18
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:15
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор - Публикувано на: 13 Юни 2019 - 15:50