МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 71

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2018-0006

Началната дата: 31.07.2018 15:12

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Открита процедура с предмет: "Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД гр.Кърджали и обратно".

Договори и споразумения по ОП
 • Договор САБА 2 - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Документация
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:15
 • Документация - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:20
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • eEEDOP - Публикувано на: 09 Август 2018 - 16:21
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 17 Октомври 2018 - 14:22
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:26
 • Протокол №2 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Протокол №3 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:07
 • Доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:05