МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД


Вътрешен номер в системата: 50

Уникален номер в регистъра на АОП: 00848-2017-0002

Началната дата: 10.01.2017 11:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Договор Медекс - Публикувано на: 16 Март 2017 - 13:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Март 2017 - 15:30
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:42
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 21 Март 2017 - 13:43
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Приложение 1 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Приложение 2 - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2017
 • Решение - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:42
 • Доклад - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:44
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:45
 • Протокол 2 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:46
 • Протокол 3 - Публикувано на: 01 Февруари 2017 - 14:47
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2017 - 15:20